Jeżeli chcesz dokonać zwrotu lub wymiany towaru, wydrukuj i wypełnij jeden z poniższych formularzy (jeśli nie ma możliwości wydrukowania, napisz ręcznie najważniejsze informacje), dołącz dowód zakupu i spakuj produkt tak, by podczas transportu nie uległ uszkodzeniu.

Wyślij na adres:
MLashes
ul. Cieślikowskiego 30
54-622 Wrocław 

Formularze zwrotu i wymiany towaru są dostępne pod tymi linkami:

ZWROT

WYMIANA