Klauzula informacyjna zgodna z RODO


Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest MLashes Magdalena Rapior z siedzibą przy ul. J. Cieślikowskiego 30, 54-622 Wrocław, tel.: 531411126, adres e-mail: biuro@mlashes.pl.
2. Celem zbierania danych jest:
a) wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Pani/Panu złożenia zamówienia i zawarcia z nami umowy sprzedaży.
b) możliwość kontaktu e-mail z Panią/Panem, poprzez wysyłanie newsletterów z ważnymi informacjami lub promocjami
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia oraz jego realizacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości zakupu w sklepie.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres
a) trwania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Pani/Panu złożenia zamówienia i zawarcia z nami umowy sprzedaży oraz czas niezbędny do wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz czas przedawnienia zobowiązań podatkowych
b) do czasu odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Pani/Pana adres e-mail. Odwołanie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.